تحویل فوری

در روزهای عادی، سفارش‌ طبق رویه‌های زیر ارسال می‌شود. در شرایط ویژه مانند جشنواره‌ها یا روزهای شلوغ و پرازدحام مانند اسفند ماه، برحسب روش و محل دریافت سفارش، زمان ارسال

متفاوت است و امکان دارد، طبق رویه‌های زیر صورت نگیرد.

 

هزینه پست رایگان است؟

پست رایگان پاپوچاپ فقط شامل افرادی میشود که سفارش هایی با بیش از یکصد هزارتومان در شهر تهران دارند.بنابراین هزینه ارسال سفارش های زیر یکصد هزار تومان، در همه نقاط شهر تهران 4500 تومان ثابت است.